Notícies de política i societat a l’Alt Urgell

La Cerdanya, 17 de juliol 2017: MOR UN VEÍ DE PUIGCERDÀ EN UN ACCIDENT DE MOTO