El consell comarcal del Pallars Jussà té previst durant aquest any 2022 descentralitzar els seus serveis i acostar-los a la ciutadania de la comarca amb l’obertura d’una oficina per a gestió de tràmits a la Pobla de Segur.

Aquesta iniciativa s’inclou en les inversions aprovades per aquest 2022 que suposen un 30% del pressupost total de 14,2 milions d’euros. I que les partides més destacables es destinen a l’eficiència energètica, als eixos comercials i al foment del reciclatge.

Part de les partides destinades a aquestes inversions provenen dels fons europeus Next Generation i s’espera que de cara a properes anualitats surtin altres línies susceptibles de subvenció.

Millet considera bàsic que l’administració pública doni exemple en matèria d’eficiència energètica, ja sigui millorant els sistemes existents o bé implementant energies renovables.

Parlen al vídeo: TONI MILLET, VICEPRESIDENT C.C. PALLARS JUSSÀ

Notícies del Pirineu