L’ajuntament de la Seu consulta a la ciutadania sobre la data per l’inici de les obres de repavimentació del Carrer Major. Les opcions que es poden escollir són: el 25 d’abril, després de Sant Jordi, o l’endemà a la finalització de la festa major d’enguany.
El vot s’ha de fer a l’Espai Ermengol fins aquest dissabte, 15 de gener. Per fer-ho només s’ha de presentar DNI, passaport o permís de conduir.

Els veïns i veïnes que hi poden participar són els que formen part del cens, majors de 18 anys, i que estiguin empadronats en edificis del carrer Major, plaça Patalín, carrer Lluís de Sabatera i carrer frare Andreu Capella. D’altra banda, també hi poden prendre part persones titulars de llicències d’activitats que tinguin accés pels carrers nombrats i persones titulars de llicències de parades de mercat al carrer Major.

El recompte de vots es farà el dilluns 17 de gener i els resultats es preveu que siguin públics el mateix dia.

Parlen al vídeo: FRANCESC VIAPLANA, ALCALDE LA SEU D’URGELL

Notícies del Pirineu