Els últims treballs arqueològics del Castell de Llívia han posat al descobert nous vestigis de la construcció militar dels segles IX o X. Les tasques dutes a principis de tardor van fer aflorar un antic fossat, del castell medieval anterior. Aquest fossat estava colgat pel material i per la runa sobrera de la construcció del fossat que envolta el recinte sobirà actual.

Els arqueòlegs defensen que aquesta descoberta és molt important, ja que ofereix una nova visió del castell, ja que aquest nou fossat porta la mateixa orientació de les estructures del segle IX o X que hi ha al recinte jussà —a l'interior dels murs—.

Aquesta troballa ha generat l'interès de les administracions que lideren el projecte arqueològic: la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Llívia. Ambdues van acordar dues línies de treball que s'han de portar a terme en els pròxims anys: cal fer un buidatge de terres de tota l'àrea que hi ha dins del recinte militar i fer una revisió històrica del castell.

Una anàlisi més acurada de les estructures militars de l'actual Castell de Llívia fan sospitar que les muralles del recinte jussà (de les que avui només en queden restes) podrien datar del segle XV i no XIII, com fins ara se suposava.

Des de fa més de vint anys, s’han portat a terme diferents fases per recuperar el Castell de Llívia. De moment ja s’ha remodelat la base, el fossar i també s'ha recuperat una part de la muralla que l’envolta.

Justament, la diputació de Girona ha atorgat recentment una subvenció de 18.000 euros per continuar amb els treballs de cara a l'any vinent.

Notícies del Pirineu