El filòleg Jordi Badia presenta a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell el seu llibre ‘Salvem els mots’ que vol recuperar l’ús en el dia a dia de paraules i expressions del català que, tot i que no fa molt eren habituals, actualment estan en perill d’extinció.

El llibre recopila més de 200 mots catalans i els relaciona amb un sinònim, que és la paraula més usada ara mateix. L’obra vol animar a matenir o, fins i tot, reprendres l’ús de paraules i expressions pròpies del català.

L’autor remarca el paper principal que tenen els mitjans de comunicació en l’ús de la llengua i en destaca la paraula ‘pròxim’, una adopció del castellà i que s’utilitza en un gran nombre de textos i notícies, el contrari de fa uns anys.

L’acte ha estat organitzat per Òmnium Alt Urgell i ha comptat amb la participació de l’escriptor i periodista Isidre Domenjó.

Parlen al vídeo: JORDI BADIA, AUTOR ‘SALVEM ELS MOTS’

Notícies del Pirineu