El Centre de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Tremp ha acollit aquest dijous la presentació de quatre projectes Transfronterers destinats a mitigar riscos geològics i impulsar l’explotació de recursos energètics al Pirineu. Tots ells formen part del projecte europeu Poctefa, compartit entre Espanya, França i Andorra, i aborden diferents qüestions. Un d’ells, el POCRISC, s’ha centrat en la prevenció del risc sísmic i en oferir eines de suport a la gestió d’emergències sísmiques.

Un altre dels projectes, el PIXIL, ha estat liderat pel Barcelona Supercomputing Center. Ha permès desenvolupar eines lligades a la geofísica, la geologia i la supercomputació per analitzar el subsol.

Un altre projecte presentat, el MOMPA, monitoreja les deformacions del terreny relacionades amb riscos geològics. El quart, el PYRMOVE, per la seva banda, se centra en la gestió de risc d’esllavissades. L’objectiu de posar en comú aquests projectes ha estat generar nous coneixements per abordar millor la prevenció de riscos i l’aprofitament del subsol.

Parlen al vídeo: SARA FIGUERAS, CAP ÀREA GEOFÍSCIA ICGC I REPRESENTANT PROJECTE POCRISC - JOSEP DE LA PUENTE, REPRESENTANT BSC I COORDINADOR PROJECTE PIXIL

Notícies del Pirineu