L'Arxiu Comarcal de Cerdanya ha digitalitzat enguany una dotzena de peces singulars del seu fons. Són documents que per la seva antiguitat o per la informació que contenen es consideren rellevants, com ara el Llibre verd, que conté una compilació de privilegis iniciada pel notari de Puigcerdà Mateu d’Oliana el 1298; el Llibre de provisions reials de finals del segle XVI; el Llibre racional, amb els comptes de la vila dels segles XVI I XVII o el Llibre de l'obra del pont de Sant Martí.

Fa un temps es van digitalitzar les actes municipals i la documentació notarial. Des de fa anys, l'equipament inverteix esforços econòmics i humans per anar digitalitzant tot el seu fons. D'aquesta manera, els documents es poden consultar en línia i també se'n guarda una còpia digital, al mateix temps que se'n fa difusió.

Altres fons que s'han digitalitzat enguany són el Llibre del morbo a Marsella, que conté cartes i ordres enviades per l’Ajuntament de Barcelona a Puigcerdà en avís i prevenció de l’epidèmia de pesta declarada a Marsella el 1721 o el Llibre d’actes de la Junta de fortificació i defensa de la vila, que recull els acords relatius a les accions de defensa de la vila de Puigcerdà davant dels atacs carlistes.

El procés de digitalització ha anat a càrrec d'una empresa especialitzada al mateix Arxiu, per evitar el trasllat de les peces.

El cost de la intervenció ha sigut de 1.815 € i ha a anat a càrrec de l’Ajuntament de Puigcerdà i de la subvenció atorgada per la diputació de Girona.

Com hem dit, tots els documents ja són accessibles a través del cercador Arxius en línia.

Parlen al vídeo: EROLA SIMON, DIRECTORA ARXIU COMARCAL CERDANYA

Notícies del Pirineu