La Fundació Integra Pirineus ha posat en marxa a Cerdanya dos programes d'inserció sociolaboral dirigits a persones que tenen dificultats per accedir al mercat de treball. Un d'ells és el MAIS, adreçat a les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, el qual ja es va començar a oferir l'any passat, i l'altre és el SIOAS, els Serveis Integrals d’Acompanyament, Orientació i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental. Aquest últim arriba per primer cop a Cerdanya i beneficiarà una desenes de persones.

L'objectiu del programa és, doncs, aconseguir la inserció sociolaboral en empreses ordinàries, a través de formacions individuals i grupals que es dissenyen en funció de les necessitats o motivacions de cada cas.

Per altra banda, el programa MAIS de Mesures Actives per a la inserció sociolaboral per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania torna a oferir-se a trenta persones. També es planteja una orientació personalitzada, amb acompanyament i formació en competències.

Una part important dels dos programes són les empreses ordinàries on els participants podran fer pràctiques. Per això hi haurà dues persones encarregades de fer l'enllaç entre empresaris i treballadors.

La iniciativa està subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançada en part pel Fons Social Europeu.

Parlen al vídeo: URGELL ESCRIBÀ, DIRECTORA INTEGRA PIRINEUS - GEORGINA MARINEL·LO, PREPARADORA LABORAL PROGRAMA SIOAS - ALBA MOLINA, TÈCNICA REFERENT PROGRAMA MAIS CERDANYA

Notícies del Pirineu