El PSC ha reclamat a la Generalitat que doti l'Hospital Comarcal de del Pallars del servei de ressonància magnètica i prioritzi les inversions necessàries durant l'any 2022 per fer viable la seva implantació. La diputada pallaresa al Parlament, Sílvia Romero, ha recordat que "fa uns anys, l'Hospital del Pallars havia disposat d'una unitat mòbil, suprimida per la baixa qualitat de les proves que s'hi feien". Des d'aleshores, ha afegit que "aquesta mancança suposa que els pacients del Pallars s'hagin de desplaçar a Lleida, sovint de nit, per sotmetre's a aquesta prova diagnòstica".

Per tot plegat ha presentat una proposta de resolució on s’explicita l'alt nombre de ressonàncies magnètiques que els hospitals de referència – l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Santa Maria – han efectuat a població assignada a l'Hospital del Pallars. Romero ha detallat que "des de 2018, un total de 2.800 persones de la comarca s'han vist obligades a fer aquest trajecte. Per aquest motiu, considera que està sobradament justificada la necessitat de disposar del servei de ressonàncies magnètiques a l'Hospital del Pallars". La diputada pallaresa també ha lamentat que "mentre no es disposa d'aquest equipament, es fa un abús de proves de TAC esquelètic que implica radiar els pacients".