En els darrers mesos s’ha dut a terme un treball de diagnosi de la realitat dels i les joves del Pallars Jussà d’entre 12 i 30 anys. L’enquesta ha permès detectar per exemple la preocupació de les persones joves respecte a la salut mental i emocional o la reivindicació per incrementar l’oferta educativa de la comarca amb estudis artístics de batxillerat, que ara s’han de fer a fora. Així mateix gairebé un 30% del jovent enquestat no es veu treballant al Pallars en un futur. Ja que les necessitats i expectatives del jovent van canviant en funció de l’edat, s’han elaborat dos tipus d’enquesta, una dirigida a joves de 12 a 18 anys en la qual han participat 470 persones i una altra per als de 19 a 30 anys, que ha obtingut 150 respostes. Aquest treball de recerca l’han impulsat conjuntament les àrees de Joventut dels ajuntaments de Tremp, la Pobla de Segur, Talarn i Isona i Conca Dellà i s’ha coordinat a través de l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb la col·laboració dels centres d’ensenyament secundari de la comarca. Aquestes institucions tindran en compte els resultats d’aquestes enquestes a l’hora de fer noves polítiques per a joves.