El Govern impulsa la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus – Barcelona 2030. El Consell Executiu ha arribat a un acord per tirar endavant la candidatura que s’ha de basar en criteris de sostenibilitat ambiental, equilibri i choesió territorial.

El projecte es redactarà per una Comissió Interdepartamental adscrita al Departament de la Presidència que s’ha de crear pròximament. Aquest òrgan establirà les directrius de la candidatura perquè sigui coherent amb l’estratègia que el Govern estableixi als Pirineus els pròxims anys.

A la vegada també es preveu la creació d’una Taula de representació territorial perquè hi hagi mecanismes de participació ciutadana i els jocs tinguin el màxim consens possible amb els territoris cridats a participar. Hi tindran representació els Consells Comarcals, les diputacions i membres de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell General d’Aran.

En aquestes reunions de participació hi podran assistir entitats representatives d’interessos relacionats amb el medi natural i la sostenibilitat econòmica i social quan es tractin qüestions que els puguin afectar.

Parlen al vídeo: PATRÍCIA PLAJA, PORTAVEU GENERALITAT CATALUNYA