La forta tempesta del passat 17 de juny va ocasionar molts desperfectes a l'espai públic, com ara camins, parcs i carrers. A Puigcerdà, l'ajuntament ha quantificat aquests danys en 200.000 euros. Una de les actuacions més urgents que contempla és la pavimentació del carrer Beates, situat just darrere el Campanar de Santa Maria. La brigada municipal va fer-hi una primera actuació d'urgència per evitar que el carrer cedís i ara cal trobar-hi una solució definitiva.

Un cop valorats els danys que va provocar el temporal del mes passat, l'ajuntament ha demanat subvencions a la Generalitat i a la diputació per poder sufragar part de les despeses que han generat aquestes afectacions a espais públics.

S'espera que els treballs al carrer Beates comencin en les properes setmanes.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ