L’Ajuntament de Sort ha dut a terme el darrer pas per fer realitat el projecte de Reforma i millora del Parc del Riuet. Després que en un ple extraordinari celebrat el 3 de juny s’aprovessin els plecs administratius de la licitació del projecte, en la sessió plenària d’aquest juliol s’ha aprovat l’adjudicació a l’única empresa que s’havia presentat al concurs, la pallaresa Cervós.

El projecte licitat té un pressupost de poc més de mig milió d’euros. 250.000 euros provenen d’un ajut del PUOSC, 232.000 d’una ajuda de Turisme de la Generalitat i els 25.000 euros restants, de fons propis de l’Ajuntament. Està previst que les obres comencin a mitjans de setembre, amb un termini d’execució de 9 mesos. L’objectiu és fer una remodelació global d’aquest espai emblemàtic, que ajudi també a redefinir el centre de Sort.

Parlen al vídeo: BALDO FARRÉ, ALCALDE DE SORT