L’oficina jove de l’Alt Urgell inicia un procés comunitari per crear un protocol d’actuació davant violències sexuals en espais d’oci públic al municipi d’Oliana. Aquest projecte es subvenciona amb una ajuda de l’Agència Catalana de Joventut que permet treballar amb una entitat de referència en la redacció d’aquests documents com és l’Observatori Noctambulas.

A través de les xarxes socials s’ha distribuït una enquesta per veure quina és la incidència de les violències sexuals al poble. En aquesta hi han participat una cinquantena de persones. També s’han realitzat grups de treball amb alumnes del municipi per saber-ne l’opinió.

Aquestes entrevistes s’estan realitzant a l’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, a joves del municipi, propietaris de locals d’oci i responsables d’entitats.

Un cop finalitzada la primera fase de diagnosi, el grup motor elaborarà diferents propostes d’acció. Es vol que la creació d’aquest protocol es realitzi a través de la participació de la ciutadania.

Parlen al vídeo: ESTER FUSTÉ, TÈCNICA JOVENTUT OFICINA JOVE ALT URGELL