El Parc natural de l’Alt Pirineu ha presentat al centre d’Art i Natura de Farrera el nou llibre que recull els articles sobre les diferents recerques que s’han fet a l’àmbit del parc natural i que es van presentar en les segones jornades de recerca l’any 2019. Es tracta de les ponències d’una trentena de grups d’investigació que tracten temes molt diversos.

Aquestes recerques són clau per conèixer aspectes del parc natural i ajudar a millorar-ne la preservació, així com la divulgació.

També les jornades on es troben els diferents investigadors ajuden a crear sinèrgies entre ells.
A més, el parc natural de l’Alt Pirineu ha impulsat una Comissió científica per potenciar la recerca, la gestió, la planificació i l’avaluació del llegat natural, cultural i social de l’espai i la seva divulgació a la societat.

Parlen al vídeo: MARC GARRIGA, DIRECTOR PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU