S’obra el termini per a sol·licitar ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2021-2022. Les beques es poden atorgar per raons econòmiques, socials o geogràfiques. Aquestes suposaran el 70% del cost total del servei.

Les beques estan adreçades a alumnes que cursin ensenyament obligatori o el segon cicle d’educació infantil i que estiguin matriculats als centres públics o privats concertats de l’Alt Urgell.
L’import màxim per atorgar en aquestes subvencions és de 280.000 euros, respecte al curs 2019-2020 que era de 175.000 euros. La dotació econòmica és més alta per l’augment de sol·licituts que hi ha hagut aquest curs, unes 30 més, amb un total de 400 peticions.

Les sol·licituts es poden presentar fins al 22 de juny de manera telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal on es disposa d’un manual amb els passos a seguir o de manera presencial amb la documentació necessària.

Parlen al vídeo: JOSEFINA LLADÓS, PRESIDENT CCAU