Fins al 4 de juny es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer a la Seu. Alguns dels requisits són tenir una renda de no més de 500 euros, estar al corrent de pagament i ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge.

Aquesta ajuda pot suposar com a molt el 40% de l’import de l’arrendament anual depenent de l’esforç per pagar el lloguer que es calcula segons els ingressos. En qualsevol cas, el límit màxim a percebre és de 2.400 euros i el mínim de 240 euros.
La resolució del pagament de la renda a persones de 65 anys o més ja s’ha publicat i ara se’n pot fer la reclamació o tornar a presentar la sol·licitud.

El tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial, amb cita prèvia, al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Parlen al vídeo: JOAN GURRERA, REGIDOR D’HABITATGE