Durant aquests dies s’han renovat les senyalitzacions del centre de Trail de la Vall de Boí que es va posar en funcionament l’any 2015 destinat a la pràctica i l’entrenament a la muntanya.

Hi ha tres rutes per a bicicleta de carretera, cinc per a la pràctica del Trail i cinc de bicicleta de muntanyana. A més tenen diferents nivells i dificultats.
El manteniment ha consistit en un repàs acurat de tots els circuits i la seva senyalística. I s’han canviat totes les senyals que estaven en mal estat.

A més, s’ha afegit senyalització en aquells circuits que es requeria.

Parlen al vídeo: SÒNIA BRUGUERA, ALCALDESSA DE LA VALL DE BOÍ