Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està realitzant les obres del nou aparcament que donarà servei a l’estació d’esquí i de muntanya de Port Ainé a partir de la pròxima temporada d’hivern. L’espai, de 9.000 m2 tindrà una capacitat per a 290 vehicles, que se sumaran a les 956 places d’aparcament amb què ja compten actualment l’estació i els serveis turístics de l’entorn. Els treballs, amb una inversió de 935.000 euros, duraran 5 mesos. Tal com han explicat des de Ferrocarrils de la Generalitat, el projecte es realitza utilitzant tècniques de bioenginyeria per tal de respectar al màxim l’entorn i assegurar la integració paisatgística de l’actuació.
L’aparcament, que es construeix al peu de l’estació de Port Ainé, al costat nord, tindrà un vial d’accés de doble sentit de circulació de 8 metres d’amplada que es realitzarà ampliant el camí existent. A través d’aquest vial s’accedirà a la plataforma d’estacionament, que tindrà un únic sentit de gir. La zona d’aparcament es construirà a dos nivells, compatibles amb el pendent de la muntanya. A la part central, es preservarà una illa amb terreny natural d’arbres que separarà els dos nivells de l’aparcament. El vial de circumval·lació serà de 6 metres d’amplada i a cada banda es deixarà una franja de 5 metres per a l’aparcament dels vehicles en bateria. El projecte inclou mesures compensatòries ambientals, com l’estabilització dels meandres del barranc de Port Ainé utilitzant escullera, així com l’estabilització i hidrosembra dels talussos de l’aparcament situat a la dreta de l’hotel de l’estació de Port Ainé.