La Salle La Seu d’Urgell presenta un projecte de robòtica social que s’iniciarà el curs vinent amb la col·laboració de la Universitat la Salle Ramon Llull. Aquesta iniciativa vol ser un suport en l’assistència educativa amb alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista.

El projecte que es realitza a través d’un treball final de màster d’una alumna de la universitat vol descobrir les oportunitats que ofereix aquest robot assistencial. Durant el dimarts s’ha realitzat el primer contacte del centre educatiu de la Seu amb l’estudiant i la tutora que supervisaran el treball.

La Salle ja fa uns anys que va apostar per la robòtica per millorar l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials.

El nou suport de robòtica en el centre educatiu és possible gràcies a la col·laboració econòmica de les empreses Antoni Miquel Linde i PEUSA.

Parlen al vídeo: NICOLAU GALDEANO, INSPECTOR D’EDUCACIÓ - RAQUEL ROS, UNIVERSITAT LA SALLE RAMON LLULL - ANNA SANSA, DIRECTORA DEL COL·LEGI LA SALLE