En la sessió extraordinària del Ple del consell comarcal del Pallars Jussà celebrat aquest dimarts s’ha aprovat les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per al proper curs. Un ajut que ha beneficiat a gairebé un 11% més d’alumnat aquest curs que anterior.

El departament d’Educació s’encarrega de finançar aquestes ajudes que van entre el 70 i el 100% del cost del menjador escolar per aquelles famílies sol·licitants que no superin els llindars de renda que preveuen les bases de la convocatòria, tot i que també es tenen en compte altres criteris.
També s’ha aprovat l’adquisició d’una participació de l’empresa Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.

La idea és que quan hi hagi pics de feina a Serveis Socials es puguin externalitat serveis per millorar i agilitzar la resposta.

Parlen al vídeo: JOSEP MARIA MULLOL, PRESIDENT C.C PALLARS JUSSÀ