El Parc natural de l’Alt Pirineu gestionarà el planter de Gerri de la Sal. Es tracta d’un antic viver que havia estat de l’estat i que es dedicava a conrear planta forestal per posar al territori. Després va passar a Forestal Catalana, però actualment està en desús. Ara, després d’un acord entre el Parc Natural, l’Ajuntament de Baix Pallars i Forestal Catalana, es tornarà a utilitzar.

D’aquesta manera es vol potenciar com a equipament propi del Parc Natural i fer-hi la conservació corresponent. La idea és que sigui un espai de preservació de plantes autòctones del territori però també que serveixi per divulgar aquest patrimoni natural entre els visitants.

Parlen al vídeo: MARC GARRIGA, DIRECTOR PARC NATURAL ALT PIRINEU