El municipi de Josa i Tuixent és un dels 20 municipis escollits per a les proves pilot del nou Programa per impulsar l’habitatge en el món rural. Aquest projecte vol incentivar la rehabilitació de cases desocupades perquè persones i famílies s’hi instal·lin com a primera residència.
Aquest programa impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agenda Urbana i Territori per facilitar la rehabilitació d’habitatges en desús.

A finals de 2020 es va obrir una convocatòria per realitzar una primera fase, en la qual s’hi van presentar una seixantena de municipis. Aquesta setmana s’han escollit 20 pobles per realitzar-ne una primera prova pilot, entre aquest, Josa i Tuixent.
El municipi va arribar al seu màxim d’habitants el segle XIX amb més de 1.000 empadronats, però la població en va marxar fins als 106 habitants actuals.
L’ajuntament rebrà una subvenció directa per poder aplicar accions de foment d’accés a l’habitatge i de foment de la rehabilitació.

Amb aquest programa es busca impulsar l’activitat econòmica del sector de la construcció en els pobles petits, atraure nova població i fixar la ja existent.

Parlen al vídeo: AGUSTÍ SERRA, SECRETARI AGENDA URBANA I TERRITORI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - ALBERT ALINS, DIRECTOR GENERAL DE POLÍTIQUES DE MUNTANYA