El Llibre del Mostassà, és un volum de 36 folis de pergamí amb cobertes de pell gofrada escrit entre 1485 i 1564. Conté l’ordenament municipal relatiu a l’ofici de mostassà. Aquest càrrec municipal havia de vetllar per al correcte funcionament del mercat de Puigcerdà i de tots els mercats i fires dels pobles de la vall. Gràcies a la col·laboració que l'Arxiu Comarcal de Cerdanya té amb la Universitat de Barcelona, l'estudiant del Màster de Cultures Medievals Marc Puerta ha dedicat el seu Treball de Final de Màster a estudiar amb detall el Llibre del Mostassà.

La figura del Mostassà apareix, doncs, en documents del segle XV i fins a finals del segle XVIII. Al anys 70, el mossèn i investigador local Salvador Galceran va publicar La indústria i el comerç a Cerdanya, on ja es parlava d'aquest càrrec. El darrer estudi fet per Puerta és una transcripció literària del llibre que fa especial atenció a la vessant filològica.

Des de l'equipament s'han mostrat satisfets de poder mantenir col·laboracions amb professors i estudiants de la Universitat de Barcelona perquè no només historiadors locals facin recerca sobre el territori. Han afegit que el patrimoni documental cerdà és molt ric però que 'com aquell qui diu' està per descobrir.

Parlen al vídeo: EROLA SIMON, DIRECTORA ARXIU COMARCAL CERDANYA