Els Mossos d’Esquadra col·laboraran amb el Geoparc Orígens per establir estratègies conjuntes de protecció per evitar l’espoli dins dels límits d’aquest espai natural.
A través de diverses reunions s’han establert les estratègies de protecció de l'espai, i de coordinació contra l'espoli geològic, paleontològic i arqueològic per tal de garantir la seva conservació i protecció. S’han fet jornades als jaciments amb major perill per l'acció dels espoliadors, s'han establert les mesures de protecció que es duran a terme i s'han acabat de completar els punts rellevants de patrullatge respecte els que ja es tenien planificats actualment. L'espoliació pot comportar responsabilitats administratives i penals, segons sigui el cas. I cal ser molt respectuós amb l'entorn i no malmetre'l. Si el visitant fa una troballa arqueològica o paleontològica, cal que ho comuniqui al Geoparc o als Mossos d'Esquadra.