Candidatura d’Unitat Popular al Pallars, a través d’un comunicat de premsa, manifesta que l’allau de projectes fotovoltaics al Pallars Jussà només s’aturarà amb voluntat dels polítics locals i mobilització popular.
La CUP lamenta que no s’hagi teixit una estratègia conjunta que permeti fer front a l’especulació que suposa la creació de macroparcs solars en sòl no urbanitzable. Remarca que la compra de drets de terres als propietaris particulars i a Ajuntaments per part de grans empreses hipoteca el futur del territori i de les persones que hi viuen a canvi d’interessos econòmics que no reverteixen a la zona. La CUP també posa de manifest que l’interès pel Pallars ve motivat pel baix cost del terreny en comparació amb altres zones com el Barcelonès. A més reclama informes que posin en valor el territori i impedeixin justificar la implantació de parcs solars, com s’ha fet a Osona.
Es demana al Govern en funcions una moratòria immediata del Decret que permet la creació de parcs i una solució de consens treballada amb i des dels territoris afectats.