De l’enquesta realitzada per l’Ajuntament de Tremp per conèixer els hàbits de compra dels treballadors i treballadores del sector públic del Pallars Jussà en surt que la tendència de compra online de la majoria de les persones que responen l’enquesta és superior a la mitjana de Catalunya. Tot i així, també molts enquestats posen de manifest la voluntat de realitzar més compres de proximitat. Però que manca adaptacions dins del sector per fer-ho.
El sector públic té un pes important en l’ocupació a la comarca i per tant, la influència de les seves dinàmiques de consum en el comerç local és molt notòria. S’ha començat les prospeccions per aquest col·lectiu, però la idea és anar prospectant diferents sectors per dissenyar unes línies de treball estratègiques que contribueixin a fixar el consum al territori.
Des del programa de dinamització comercial del Pallars Jussà s’han recollit prop de 180 respostes de treballadors públics de la comarca.