La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha posat en marxa una prova pilot per implantar un sistema d'avisos als usuaris mitjançant SMS interactius. El pacient rebrà quinze dies abans de la visita o de la prova diagnòstica un missatge interactiu amb el remitent Salut.

I, els usuaris rebran un segon missatge recordatori tres dies abans de la cita confirmada. L'objectiu de la iniciativa és millorar la comunicació amb els pacients i optimitzar els recursos sanitaris.

La informació que s'aporti permetrà al servei d'Admissions tornar a programar les agendes dels professionals i dels serveis per optimitzar-les al màxim. Les reassignacions suposaran gestionar de manera més eficient els recursos mèdics.

Per tal que aquest sistema de comunicació sigui efectiva, les dades de contacte de l'usuari que disposa el centre han d'estar actualitzades. Tot i que si un pacient no vol rebre els recordatoris via SMS, pot donar-se de baixa del servei.

Parlen al vídeo: RAMON LAÍNEZ, INFORMÀTIC