Els veïns de l'Alta i la Baixa Cerdanya podran passar d'una zona a l'altra sense necessitat de presentar una PCR negativa, tot i que el confinament perimetral de Catalunya prohibeix entrar i sortir del país si no és per una causa degudament justificada.

El Govern francès ha establert que per entrar a França per qualsevol via des de qualsevol país de la Unió Europea o de l'espai europeu –com Andorra– cal una PCR negativa feta com a molt 72 hores abans. La norma també afecta les persones que s'hagin de desplaçar per motius laborals, d'urgència o per qualsevol altra raó justificada. Els únics que no necessiten PCR són els transportistes, els treballadors transfronterers i les persones que viuen a 30 quilòmetres de la frontera. Per tant, d'entrada, la mesura no afectara la mobilitat entre l'Alta i la Baixa Cerdanya. Recordem que les relacions socials i laborals són molt freqüents a la zona, ja que nombrosos veïns viuen i treballen a la part nord o sud de la comarca.