El 2020 ha estat un any marcat per les restriccions de mobilitat i els confinaments, primer total i després municipal. Un any atípic també per l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal, que ha hagut de tancar al públic molts dies i que, quan ha estat oberta, no ha tingut gaires consultes presencials. Un confinament que es va allargar fins a finals de juny on s’albirava una bona temporada estival, i així va ser. L’estiu va ser un dels millors que es recorden per nombre de visitants a la comarca. A mitjans de setembre, però, la situació sanitària es va complicar i el tancament del 2020 ha estat marcat pel confinament de Cerdanya que ha portat al sector turístic i de serveis al límit.

En xifres, les consultes a l'oficina de Truisme durant el 2020 han caigut un 32% respecte l'any 2019. En total el 2020 es van registrar unes 1800 consultes presencials, mentre que l'any anterior en van ser unes 2800. Cal destacar, però, que les visites a la web cerdanya.org van créixer un 12% respecte l'any anterior i en un 93% el número de pàgines visualitzades. En la mateixa línia han crescut les consultes telefòniques. Moltes d’aquestes eren per demanar quines eren les mesures de mobilitat vigents.

Pel que fa a la procedència de visitants, el turisme nacional ha compensat la disminució dràstica de públic estranger, mantenint en un 90% el provinent de Catalunya, majoritàriament de Barcelona i rodalies, i com a públic nacional, en primer lloc hi ha la Comunitat Valenciana, seguida del País Basc.

El turisme estranger, pel que fa d’any, s’ha reduït respecte l’any el 2019. Majoritàriament els estrangers que han vingut, un 79%, eren de França. El turisme estranger de llarga distància, s’ha reduït a mínims.
Com és habitual, el producte més demandat el 2020 van ser les excursions a peu, seguides per les visites a pobles emblemàtics.