Puigcerdà, Eveig i la Tor de Querol han acordat realitzar diverses inversions de millora al Canal Internacional, que abasteix l’estany de Puigcerdà i porta l’aigua de reg a molts veïns de les dues bandes de la frontera. Els treballs, que es portaran a terme a la primavera, es centraran en netejar i consolidar les juntes del canal.

Els tres consistoris també han acordat tornar a sol·licitar a l'Estat francès autorització per a les obres d'arranjament de la presa situada a la captació d'aigües de Riutés, han marcat el calendari de neteja i manteniment del canal d'aquest any, l'inici del procediment de contractació del regater encarregat de la seva vigilància pel proper bienni, així com la renovació parcial dels membres que conformen la comissió. També convocaran una reunió de seguiment amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

Recordem que aquest canal s'anomena internacional perquè té la presa a Riutés, a l'Alta Cerdanya, i passa pels municipis de la Tor de Querol, Enveig i Puigcerdà. Un reglament i tractats de dret internacional en regulen el funcionament. La Comissió del Canal Internacional, formada per sis representants de les tres poblacions, es reuneix sempre l'últim dia de l'any.