Càritas d'Urgell ha destinat 283.000 euros en serveis d'ajut social durant el 2020, un 66% més respecte a l'any anterior a causa de la pandèmia.

L'ajuda escolar ha estat el tercer aspecte en què s'han invertit més esforços, concretament, s'hAN APORTAT 43 MIL EUROS. Del conjunt dels ajuts, s'han beneficiat unes 2.000 persones.

Per això, van posar en marxa la Campanya Emergència Covid-19 per cobrir les necessitats bàsiques manllevades per la pandèmia.

Preveuen que les dificultats socials seguiran en augment aquest any per bé que tenen l’esperança que la situació sanitària millorarà.

Càritas ha detectat amb l'atenció diària, un creixement dels nivells de vulnerabilitat.

Parlen al vídeo: JOSEP CASANOVA, DIRECTOR DE CÀRITAS D’URGELL