El Consell Comarcal de Cerdanya ha aprovat un pressupost per a l'exercici econòmic del 2021 de 8,5 milions d'euros, el que representa prop d'un 11% més respecte el de l'any passat, que era de 7,6 meur.
Des de l'ens cerdà han explicat que el 97% dels ingressos d'aquest pressupost correspon al capítol quatre, dedicat a les transferències de la Generalitat i les diputacions de Girona i Lleida. L'òrgan comarcal no disposa d'ingressos propis i per tant fa de gestor de les partides públiques entre les administracions.
Entre altres partides que contemplen el pressupost general de l'any, s'hi inclouen les àrees de turisme, medi ambient i serveis socials.

En la partida destinada a serveis socials de 245.000 euros s'hi inclou la reforma de la seu, situada al carrer Alfons I de Puigcerdà.
També a l'apartat de despeses s'hi contempla la creació d'una nova plaça de tècnic d'Educació.

Recordem que el Consell Comarcal gestiona també altres serveis, com ara la recollida de residus, serveis tècnics i d'atenció als ajuntaments, joventut, consum o dinamització econòmica.

Parlen al vídeo: ROSER BOMBARDÓ, PRESIDENTA CONSELL COMARCAL CERDANYA