El consell comarcal de l’Alta Ribagorça, per tal de minimitzar la pressió fiscal als veïns i veïnes de la comarca a causa de la situació econòmica que es viu per la pandèmia de Covid-19, ha congelat per al 2021 la taxa de residus tant a les empreses com als particulars. La taxa per a habitatges particulars, per exemple, es mantindrà en 104,78€.
Aquesta mesura es pren tot i que l’Agència Catalana de residus pugi per al 2021 el cànon per tona de residus no reciclats dipositats a l’abocador de 47 a 53 euros.
A més, el consell comarcal fa una aposta ferma per incentivar el reciclatge a la comarca i bonificarà amb el 5% de descompte al rebut a tothom que aporti el document de compromís pel reciclatge. A través del qual la persona es compromet reciclar adequadament tots els materials, fer ús adequat de les deixalleries i mantenir nets, sense residus fora, les àrees de contenidors.