Aquesta setmana s’està excavant al jaciment arqueològic medieval del Castelló Sobirà de Sant Gervàs, a Gavet de la Conca. Concretament l’equip d’arqueòlegs està excavant el carrer principal del poblat que es troba situat entre el castell i l’església. Es considera que és un poblat important, ja que les troballes fan pensar en una extensió de prop d’una hectàrea.

La idea és recuperar aquest carrer principal per veure la columna vertebral que estructura el poblat i que es preveu que arribi amb un accés fins al castell. Aquest tipus d’assentaments es generen durant el segle XI i entren en decadència a partir del segle XIII per un canvi de model en la societat medieval a favor de les viles mercat.
Aquest és dels pocs jaciments arreu de Catalunya d’aquestes característiques que s’estudia, fet que permetrà conèixer una mica més la societat de l’època.

Aquest jaciment ja va ser intervingut als anys 80 del segle XX per un equip de la Universitat de Barcelona dirigit per Manuel Riu, en una primera etapa, i posteriorment per Iñaki Padilla. I ara, a través d’un conveni entre l’Ajuntament de Gavet de la Conca, impulsor de la iniciativa, i la Universitat de Barcelona, es preveu que aquesta sigui la primera de moltes campanyes que permetin un estudi exhaustiu del jaciment. També es vol divulgar les troballes i fer-lo visitable.

Parlen al vídeo: MARTA SANCHO, CODIRECTORA EXCAVACIÓ