L'empres Grapats, la propietària de la qual és Càritas d'Urgell, ha presentat aquest dilluns al migdia el nou Centre Especial de Treball. L'objectiu és crear llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o amb patologies mentals. Una transformació empresarial de Grapats per avançar cap a l'especialització dels programes. Amb el nou projecte s'ha creat el nou Grup Grapats, que s'afegeix a Nougrapats, el programa d'inserció laboral.

Grup grapats consta de 4 línies d'activitat.

La finalitat de la diversificació de les activitats és garantir el desenvolupament dels usuaris.

L'empresa d'inserció laboral s'adreça persones en risc d'exclusió social i té una temporalitat màxima de 3 anys. A diferència, de CET, Centre Especial de Treball on l'estada és atemporal. Grup Grapats preveu que a partir de l’any qUe ve que els sous dels treballadors del CET es cobriran amb els ingressos dels serveis que ofereixen.

Parlen al vídeo: JOSEP CASANOVA, DIRECTOR DE CÀRITAS D’URGELL