Durant aquests dies s’està duent a terme les obres de millora de diferents accessos a nuclis a la comarca del Pallars Jussà. Es tracta del Pla d’Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal. Aquesta obra està gestionada des del consell comarcal i finançada pel departament de Territori i Sostenibilitat amb un pressupost d’uns 298.000€.

El pla inclou actuacions als 14 municipis de la comarca i els recursos s’han distribuït de forma proporcional segons el nombre de quilòmetres de camins d’accés a nuclis amb que compta cada municipi segons l’inventari comarcal.
A més dels treballs en els diferents accessos a nuclis, també està prevista una actuació d’abast comarcal que consistirà en el manteniment i millora del camí de l'entorn de l’embassament de Sant Antoni.

Parlen al vídeo: JOSEP MARIA MULLOL, PRESIDENT C.C. PALLARS JUSSÀ