Aquesta setmana ha tingut lloc la tercera i darrera jornada participativa per implementar Pla d’Acció Sectorial en l’Àmbit del Turisme de la Cerdanya 2019-2023, el PAS, un document que defineix els objectius que es volen assolir en l’àmbit del turisme en els propers anys. Per donar veu a tots els sectors, el Patronat de Turisme ha organitzat tres jornades, una al setembre, una a l'octubre i la darrera aquest dimecres on hi han participat restauradors, hotelers, empreses d'activitats turístiques i veïns i veïnes en general.

La primera jornada va girar entorn un model de governança participatiu, a la segona es va parlar de com aconseguir un turisme sostenible i conscient, i en aquesta última jornada l'eix central ha estat la desestacionalització i la diversificació i com millorar la comunicació.

El Pla d’Acció Sectorial replanteja el desenvolupament de la comarca a través del turisme com una eina per dinamitzar l’economia, i on l’impacte del sector esdevingui positiu tant per la població i la cultura, com per la natura i el patrimoni.

Des del Patronat de Turisme han explicat que, un cop acabades les jornades, ja estan treballant amb algunes de les accions i amb la línia estratègica de governança, que implicarà, entre altres coses, reformular el mateix Patronat de Turisme.

Parlen al vídeo: MARIA FAURA, CAP PATRONAT TURISME CERDANYA