El consell comarcal de l’Alta Ribagorça ha contractat 2 tècniques per tal de crear i implementar el pla de reactivació socioeconòmica Covid. Una iniciativa que, al llarg d’un any, vol dur a terme accions de desenvolupament local i estratègic, basades en 3 pilars bàsics.

Ara s’ha començat a treballar amb l’actualització de dades socioeconòmiques de la comarca per conèixer d’on es parteix i poder enfocar les accions.

La idea és que durant el 2021 es duguin a la pràctica accions que promoguin el creixement econòmic, consolidin llocs de treball i evitin el despoblament. Aquest pla es du a terme a través d’una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Parlen al vídeo: MARIA JOSÉ ERTA, PRESIDENTA C.C. ALTA RIBAGORÇA