El Parc Natural de l’Alt Pirineu tindrà una comissió científica que impulsarà la recerca a la zona del parc. Aquesta iniciativa ha estat aprovada en la darrera Junta Rectora del Parc natural per promoure l’activitat científica en aquest àmbit i garantir la transferència de coneixement per millorar la conservació del patrimoni natural.

La recerca és indispensable per conèixer els ecosistemes i per saber interpretar l’evolució del paisatge. I en conseqüència per elaborar bons models de gestió i conservació de l’entorn natural i del llegat històric i cultural. A més, la divulgació d’aquest coneixement entre la societat ajuda a conscienciar sobre la importància de preservar el territori.
La Comissió Científica tindrà entre 10 i 20 persones expertes dels diversos àmbits i comptarà amb persones expertes vinculades a les entitats de l’entorn proper al parc que donin suport a la recerca o a la seva divulgació, que també serviran de vincle entre òrgan gestor i entitats.

Parlen al vídeo: JOAN ORDI, PRESIDENT PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU