Aquest llibre del 1326 recull informació referent a la construcció del pont de Sant Martí, que limita els municipis de Puigcerdà i Guils de Cerdanya. Gràcies al programa de restauració del patrimoni documental que porta a terme l'Arxiu Comarcal, enguany s'ha pogut recuperar aquest llibre de comptes que conté una relació dels ingressos i les despeses derivades de la construcció d'aquest pont medieval sobre el riu Querol.

L’any 2019 ja es va fer restaurar un altre llibre també de comptabilitat del pont de Sant Martí però datat el 1328. Tots dos documents formen un conjunt de gran singularitat, ja que contenen informació sobre, per exemple, la tipologia d'artesans que hi van intervenir, els materials utilitzats o les fórmules de finançament de l'obra, com les deixes testamentàries, donacions particulars o la recaptació de multes municipals. També hi apareix la remuneració dels obrers. En aquest apartat és on les responsables de l'Arxiu hi han trobat un fet rellevant.

El llibre, escrit en català, estava molt deteriorat a causa, sobretot, de l’acció dels fongs. En el procés de restauració, que s’ha portat a terme en un taller especialitzat a Moià, s'han netejat les cobertes i pàgines i s'han consolidat les que estaven enganxades entre elles, a més de reintegrar les parts perdures. Amb aquesta intervenció s'ha pogut aturar la degradació del document i ara es pot manipular amb seguretat. A més, en les properes setmanes se'n farà la seva digitalització perquè es pugui consultar en línia.

El cost de la restauració ha estat uns 3000 euros i ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Puigcerdà amb el suport de la Diputació de Girona.

El Pont de Sant Martí d'Aravó és una construcció gòtica amb dos arcs encara molt utilitzada que, com hem dit, connecta els municipis de Puigcerdà i Guils.

Parlen al vídeo: EROLA SIMON, DIRECTORA ARXIU COMARCAL CERDANYA