A finals d'octubre va finalitzar la darrera campanya d'excavacions al fòrum romà de Llívia, que va començar a mitjans d'agost. Els treballs han permès canviar força la imatge de les restes, sobretot al mur oriental del temple del fòrum, una zona d’especial interès. Gràcies al vial provisional que s’ha alçat a tocar de l’església, s’ha pogut eliminar el carrer que passava just per damunt del temple i dificultava la feina als arqueòlegs.

Per tal de diferenciar-ne els espais i usos, han posat graves de colors i també han consolidat els murs per tal de preparar el fòrum per a una futura divulgació. Les graves vermelles s'han situat a les habitacions que queden a la part alta de l’edifici, que possiblement eren habitacions amb una funció administrativa. A la part baixa, s’estén una capa de graves grises, que cobreixen el pòrtic, un espai porxat que envoltava tot l’edifici, i finalment, les graves blanquinoses indiquen l’espai del pati central descobert. Tot plegat per tal de facilitar que, en un futur, es puguin museïtzar les restes.

Les excavacions arqueològiques a Iulia Libica van començar l’any 2013. Fins ara, s'hi han fet vuit campanyes d'excavacions, moltes amb estudiants d’arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els treballs continuaran el proper any, quan s'espera veure la continuïtat de murs entre la part occidental i oriental.

Les intervencions arqueològiques compten amb el finançament de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Llívia i la Generalitat de Catalunya, a més del suport científic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i de l'empresa arqueòlegs.cat.

El fòrum de Llívia és únic al Pirineu, ja que els altres quatre que hi ha a Catalunya són a la costa. Això demostra la importància de la Llívia romana, com a capitalitat d’un espai inconcret, però que possiblement s'estenia més enllà de Cerdanya.