El departament de Territori i Sostenibilitat ha començat a estudiar com millorar el transport públic per carretera a Cerdanya. L’objectiu de l’estudi és analitzar l'oferta i la demanda, procurar que tots els municipis tinguin un servei de transport públic adequat i que tinguin accés als centres sanitaris de referència. Així mateix es vol connectar els municipis amb la seva capital comarcal i altres poblacions de referència de la mateixa comarca o de comarques veïnes i coordinar els serveis interurbans, tant pel que fa a horaris com entre el servei regular i l'escolar i entre els serveis de bus i tren.

Des del Consell Comarcal, ens que va demanar que s'iniciés aquest estudi, han valorat positivament la resposta del Govern, ja que el transport públic a la comarca és, des de sempre, una assignatura pendent.

El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha donat el toc d’inici a l’estudi fent-ne una presentació telemàtica davant del Consell Comarcal i dels alcaldes.

En una primera fase, es farà una anàlisi de la situació actual a partir de la recopilació de la informació sociodemogràfica, que tindrà en compte l'estacionalitat de Cerdanya; la dels equipaments de la comarca; l'oferta i la demanda de la xarxa de transport col·lectiu i, per últim, un treball de camp on es faran entrevistes als principals agents i enquestes als ajuntaments. Tot plegat per comptar amb informació de primera mà.

Posteriorment, es farà una diagnosi de la situació actual en matèria de mobilitat i transport col·lectiu; es definiran els criteris i les línies que seguiran les propostes de millora; i finalment se'n farà una valoració tenint present la demanda potencial, per a consensuar les propostes de millora dels serveis.

La Baixa Cerdanya compta actualment amb un total de 17 línies de transport públic per carretera, 11 d'elles a la demanda, que uneixen diferents municipis entre sí, amb Puigcerdà i amb Barcelona, el Berguedà, l'Alt Urgell i Andorra. En l'àmbit ferroviari, Rodalies de Catalunya disposa de la línia R3 amb 6 expedicions fins a Puigcerdà i 4-5 fins a la Tor de Querol.

Parlen al vídeo: ROSER BOMBARDÓ, PRESIDENTA CONSELL COMARCAL CERDANYA