L’enquesta realitzada per Pallars Actiu sobre la possibilitat de realitzar teletreball des del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà vinculat a establir en aquestes comarques la primera residència ha donat resultats molt positius. L’enquesta ha rebut 350 respostes, de les quals el 80% es planteja poder viure en aquesta zona. Però tot i considerar el territori idoni, també s’hi troben mancances que l’enquesta de Pallars Actiu posa de manifest.

En aquest sentit, l’entitat està en contacte amb les administracions públiques per millorar la situació.

En positiu, les persones que estan interessades en fer el canvi de vida i apostar per viure a les comarques pallareses, valoren la qualitat de vida i els serveis que hi ha.

Parlen al vídeo: EVA FITER, GERENT PALLARSACTIU