La sectorial del Boví de Llet de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncia l'agreujament de la situació que pateixen els productors làctics. L'entitat assenyala que el sector es veu forçat a vendre la llet per sota del cost de producció. Segons ha calculat JARC, una granja mitjana catalana ha perdut 703,2 € més del que perdia mensualment el mateix mes el gener de l'any passat.
Per això, l'organització agrària ha sol•licitat al Departament d'Agricultura que concreti els terminis i l'estat de la tramitació del Pla de Suport del sector lacti català, que va anunciar fa gairebé un any, en diverses reunions mantingudes amb l'entitat.
També demana que el Departament faciliti Informació sobre les modificacions previstes al Decret d'Ordenació Ramadera que afecten les explotacions lleteres.
A més, insta al Departament d'Agricultura a defensar i fer totes les gestions necessàries perquè l'Observatori de Preus de la Llet sigui l'organisme oficial de referència a Catalunya. Es tracta d'evitar la indefensió en la qual es troben en l'actualitat els productors, a l'hora de signar contractes.