La Generalitat aportarà més de 6 milions d’euros a ajuts en matèria de polítiques de muntanya per aquest any. En destaquen els 2,5 milions que es destinaran a millorar els accessos a nuclis de població. També 2,5 milions aniran adreçats a ajuts per estacions d’esquí. El paquet d’ajudes econòmiques s’han presentat juntament amb el Llibre Blanc de les estacions de muntanya de Catalunya. El document defineix 10 eixos estrAtègics i 26 accions concretes per posar al dia les estacions així com per projectar-les en el futur.

El Llibre Blanc determina que les estacions de muntanya són elements clau per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental de les comarques de muntanya.

El Llibre Blanc és el resultat d’un procés participatiu ampli que ha comptat amb la implicació del govern de Catalunya, les pròpies estacions de muntanya, les entitats i associacions sectorials i administracions locals.

Parlen al vídeo: DAMIÀ CALVET, CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT