L’Ajuntament de Puigcerdà ha publicat al tauler d’anuncis de la seva seu electrònica la convocatòria i les bases del procés selectiu per la constitució per a diferents ofertes de feina. Concretament, s'ha convocat concurs d'enginyer industrial, d'oposició de vigilants i conserges, d'oposició de tècnic d'esports i també d'operaris de neteja.

Aquells interessats o interessades poden trobar tota la informació al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Puigcerdà. Per cada oferta es detalla la titulació exigida, la modalitat del contracte i la resta de requisits per optar a la plaça o els documents que han de lliurar els aspirants.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 28 juliol.