Els ajuntaments de Cerdanya han rebut un gran volum de subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024. L’objectiu del Pla és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.
El Consell comarcal cerdà obtindrà una ajuda de 167.000 eur per a la reforma dels locals dels serveis socials i d’atenció a les persones i joventut.
En el cas de Puigcerdà, se li ha concedit un ajut de 250.000 eur per a remodelar l'edifici consistorial.
Bellver de Cerdanya rebrà la mateixa quantitat per a ampliar la residència de gent gran.
Alp obtindrà 250.000 euros de subvenció per a la millora de l'abastament d'aigua a la Molina, les obres complementàries d'urbanització al nucli comercial i nous equipaments al poliesportiu. A més, també rebrà una partida de 120.000,00 eur per a la construcció de tres habitatges socials.
Pel que fa Llívia, el seu consistori aconseguirà 120.000,00 euros per a millores de viabilitat, mentre que a Ger l'ajut de gairebé 48.000 euros serà per l'arranjament de serveis i equipaments municipals, així com 120.000 eur més per a la rehabilitació de l'antiga rectoria.
A Fontanals de Cerdanya se li ha concedit un ajut de 250.000 euros que es destinarà a la millora de l'accessibilitat al municipi amb l'eixamplament i reforç d'un pont existent sobre el riu Segre, i uns 100.000 euros més per pavimentació i millora dels servei al carrer de Rufaca i al pont del Mico d'Escadarcs, entre d'altres.
Uns 60.000 euros obtindrà Bolvir per dinamitzar l'activitat econòmica i 120.000 euros per a la construcció d'un nou sistema d'abastament d'aigua a Mas d'Aravó.
Martinet uns 200.000 per a la millora del Tossalet i 120.000 euros per a millores generals en l'enllumenat o la instal·lació d'una caldera de biomassa.
Una partida de 250.000 euros anirà cap a Prullans, per donar un pas endavant en els serveis i preservació del patrimoni per al desenvolupament del municipi, mentre que Urús ha aconseguit una ajuda de 250.000 euros que serviran per al nou col∙lector en alta de la zona nord i connexió amb l'estació depuradora i 120.000 euros per al cementiri.
La resta d'ajuntaments també han rebut ajuts, que es poden consultar a la web de la generalitat.