El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Jussà ha tramitat en les darreres setmanes més de 215 sol•licituds d’ajuts al lloguer que convoca l’agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquests ajuts tenen la finalitat d’ajudar al pagament del lloguer de les famílies amb ingressos baixos, per qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social. Segons el tipus d’ingrés, l’ajut oscil·la entre el 20 i el 40% del cost del lloguer.
Una peculiaritat dels ajuts tramitats en les darreres setmanes, és que en molts casos es tracta d’usuaris nous al servei, que ho demanen per primera vegada, tot i que el nombre d’ajuts demanats és semblant a l’any anterior. Una xifra que ha augmentat però és les sol·licituds de prestacions d’urgència per no poder pagar el lloguer. Se n’ha tramitat 6 en un mes mentre que normalment se’n tramitaven un parell anuals. També s’ha atès 13 peticions d’ajut al lloguer per a famílies afectades econòmicament per la Covid-19.