El festival d’arts Terra Roia que se celebrarà a Vilamur del 8 al 30 d’agost, transformarà, els dies 13 i 14 d’agost, el poble en una pinacoteca. La idea és que eres, carrers i espais diversos s’adeqüin com a sales d’exposicions on es podrà veure les obres d’artistes tan del territori com de fora amb gran talent per les arts plàstiques combinat amb la riquesa de l’entorn. Les arts plàstiques seran una altra faceta del festival Terra Roia que acompanyarà a la fotografia.
Obres d’artistes plàstics que sovint només es poden veure en grans museus, arriben al Pallars Sobirà. Però Terra Roia és una reivindicació també de la vitalitat dels petits pobles rurals, i durant aquests dies els diferents sectors artístics i creatius del Sobirà mostraran el seu talent al Festival.